Tổ chức

Chuyên mục

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Tiện ích

Nhập điểm

Nhạc về Bác Hồ


THƯ VIỆN

Chuyên mục

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi thành phố

Thứ sáu - 28/02/2014 09:22
Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi thành phố

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi thành phố

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi thành phố


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2013-2014
              
LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI HSG LỚP 9 – THCS
(Ban hành kèm theo Công văn số  335/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 02 năm 2014)
 
Ngày thi
                        Buổi thi
Địa điểm thi HSG lớp 9
Trường THPT
Trần Phú
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường THCS Nguyễn Huệ
 
Trường THCS
Nguyễn Khuyến
 
27/02/2014
(Buổi sáng)
 
 
 
 
- Toán
- Ngữ văn
 
 
- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp
- Tiếng Nhật
- Vật lí
 
- Lịch sử
- Địa lí
 
- Hóa học
- Sinh học
27/02/2014
(Buổi chiều)
 
 
 
 
 
 
- Tin học    
    Ghi chú:
     - Buổi sáng:  Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00, bắt đầu làm bài thi lúc 8g00;
     - Buổi chiều: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 13g30, bắt đầu làm bài thi lúc 14g00. 
 
 ********************************************************************************************************************************


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 335/SGDĐT-GDTrH    Đà Nẵng, ngày  19  tháng 02  năm 2014
V/v: Thông báo kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2013-2014  
 
              
Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường trực thuộc.
                                                                                 
Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Sở GDĐT ban hành Công văn số 161/SGDĐT-GDTrH về Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT năm học 2013-2014 đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và trường trực thuộc, nay Sở GDĐT hướng dẫn về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2013-2014 như sau:
1. Lớp 9 và lớp 12
-  Ngày thi: ngày 27 tháng 02 năm 2014
- Địa điểm thi:
+ Hội đồng THCS Nguyễn Khuyến (lớp 9: Hóa học, Sinh học);
+ Hội đồng THCS Nguyễn Huệ (lớp 9: Lịch sử, Địa lí);
+ Hội đồng THPT chuyên Lê Quý Đôn (lớp 9: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tin học và Vật lí);
+ Hội đồng THPT Trần Phú (lớp 9: Toán, Ngữ văn);
+ Hội đồng THPT Phan Châu Trinh (tất cả các môn của lớp 12).
- Lịch thi đối với lớp 9 và12: đính kèm công văn này.
2. Thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh và Hội đồng thi
- Sở GDĐT thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh và Hội đồng thi, Hiệu trưởng các trường học làm thẻ dự thi, thông báo thời gian, địa điểm thi cho học sinh.
- Các trường học kiểm tra các thông tin của học sinh, nếu có sai sót phản ảnh về Sở GDĐT bằng văn bản gửi qua mạng trao đổi nội bộ để điều chỉnh (ông Phạm Đình Kha nhận).
3. Môn thi, điều kiện dự thi, số lượng đội tuyển, xếp giải các nhân, đồng đội, toàn đoàn
Thực hiện theo công văn số 161/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Sở GDĐT về Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT năm học 2013-2014.
4. Hướng dẫn thi các môn thực hành
Đối với các môn thi thực hành khối lớp 9 (Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh), Sở GDĐT ban hành hướng dẫn thi thực hành riêng cho từng môn được gửi kèm theo công văn này.
Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT các quận, huyện; các trường THPT và trường trực thuộc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                             (Đã kí và đóng dấu)
 
      Nguyễn Minh Hùng

HƯỚNG DẪN PHẦN THI THỰC HÀNH LỚP 9
CÁC MÔN VẬT LÍ, HÓA HỌC, SINH HỌC VÀ TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Công văn số 335/SGDĐT- GDTrH ngày 19 /02/2014 của Sở GDĐT)
Tổng thời gian làm bài: 150 phút, trong đó:
- Phần thi lí thuyết: 120 phút
- Phần thi thực hành: 30 phút
Sau khi thi lí thuyết, thí sinh nộp bài, nghỉ giải lao và chuẩn bị phần thi thực hành. Thí sinh thi thực hành tại phòng thi lí thuyết. Quy trình tiến hành và dụng cụ mỗi thí sinh cần mang theo cho từng môn cụ thể như sau:
MÔN VẬT LÍ
 
1. Nhận đề thực hành
Thời gian chuẩn bị: Tối đa 10 phút.
2. Hướng dẫn làm bài
- Thí sinh thực hành trên các dụng cụ, rồi làm bài trên giấy thi theo bố cục như sau (tối đa 30 phút):
2.1 Đề thực hành số:.......
2.2 Thực hiện tiến trình thực hành thí nghiệm theo yêu cầu của câu hỏi.
- Sau khi làm bài, thí sinh dọn dụng cụ và vệ sinh khu vực thí nghiệm.
3. Dụng cụ mỗi thí sinh dự thi mang theo:
Giá thí nghiệm; dây buộc; kéo; lực kế (có ĐCNN càng nhỏ càng tốt); thước có ĐCNN là 1mm; bút đánh dấu; vài quả cân (Lấy trong hộp quả cân); khăn lau; máy tính cầm tay; dụng cụ làm bài cá nhân.
 
Lưu ý: Thí sinh bảo quản dụng cụ trong suốt quá trình thi. Hộp đựng dụng cụ cần có nhãn để tránh nhầm lẫn giữa các thí sinh.
MÔN HÓA HỌC
1. Quy trình thi:
- Khi vào phòng thi, thí sinh mang theo hộp đựng dụng cụ và đặt đúng vị trí theo hướng dẫn của giám thị phòng thi.
- Thí sinh lần lượt bốc thăm nhận mẫu hóa chất từ giám thị phòng thi. Khi tất cả thí sinh nhận mẫu xong, giám thị phát phiếu thực hành và bắt đầu tính giờ làm bài. Học sinh lập phương án thực hiện trên phiếu thực hành, tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả vào phiếu thực hành.
Kết thúc thời gian làm bài, thí sinh nộp tường trình cho giám thị phòng thi, thu dọn dụng cụ, hóa chất và làm vệ sinh khu vực thí nghiệm. Hóa chất thừa và sản phẩm sau các thí nghiệm, thí sinh cho cẩn thận vào xô nhựa ở góc phòng.  
Lưu ý: Thí sinh làm hỏng mẫu hóa chất có thể xin lại mẫu khác. Các trường hợp làm hỏng dụng cụ, hỏng mẫu hóa chất, thao tác thí nghiệm không đúng sẽ bị trừ điểm.
2. Dụng cụ mỗi thí sinh dự thi mang theo:
5 ống nghiệm, 1 giá đựng ống nghiệm, 1 khay đựng dụng cụ, 4 cốc thủy tinh (50-100 ml), 2 cốc thủy tinh 250 ml, 3 ống nhỏ giọt, 1 kẹp ống nghiệm, 1 đũa thủy tinh, 1 chổi rửa, 1 cây bút lông dầu, 1 khăn lau.
Thí sinh bảo quản dụng cụ trong suốt quá trình thi. Hộp đựng dụng cụ cần có nhãn để tránh nhầm lẫn giữa các thí sinh.
 
MÔN SINH HỌC
1. Nội dung thi: Nội dung thi lí thuyết và thực hành theo quy định của Sở GDĐT đã áp dụng từ năm học 2011-2012.
2. Hình thức và thời gian làm bài thi:
          Học sinh tham gia dự thi môn Sinh học tập trung tại 01 hội đồng thi, dự thi 2 phần, lí thuyết và thực hành trong một buổi thi. 
          - Phần thi lí thuyết: Gồm 8 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
     - Phần thực hành: Được tiến hành ngay tại phòng thi lí thuyết, sau khi thi xong phần lí thuyết (có giải lao 15 phút). Học sinh thực hành theo đề được phát và trả lời các câu hỏi ngay trong đề thi. Thời gian làm bài 30 phút. Học sinh dự thi không phải đem thao mẫu vật và dụng cụ thí nghiệm.
MÔN TIẾNG ANH
          1. Hình thức và nội dung thi thực hành (Nói):
a) Hình thức thi:
+ Thí sinh  vào phòng thi và làm bài thi Phần Đọc – Viết – Nghe trong thời gian 120 phút và nộp bài cho Giám thị khi hết giờ làm bài.
+ Thí sinh  vào Phòng chờ theo phân công để tiếp tục thi Phần thi Nói.
+ Giám thị lần lượt gọi tên từng thí sinh vào Phòng thi.
+ Thí sinh  rời khỏi khu vực thi sau khi thực hiện xong phần thi Nói của mình.
b) Nội dung thi nói:
- Mỗi thí sinh bắt thăm chọn tranh hoặc ảnh theo một số đề tài, chủ điểm, chủ đề trong cấp học; sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
+ Suy nghĩ về tranh hoặc ảnh và 2 câu hỏi kèm theo trong thời gian 3 phút;
+ Trình bày những suy nghĩ về tranh hoặc ảnh đã chọn trong thời gian 2 phút;
+ Trả lời 2 câu hỏi kèm theo tranh hoặc ảnh trong thời gian 1 phút;
- Tổng thời gian suy nghĩ, trình bày và trả lời câu hỏi: 6 phút/ thí sinh
2. Cách thức thi nói:
a) Từng thí sinh lần lượt vào phòng thi, bắt thăm đề thi, nhận giấy nháp từ giám thị trong phòng thi.
b) Giám thị kích hoạt phần mềm ghi âm, kích chuột trái vào nút “Start record” có màu đỏ hiển thị bên phải của màn hình giao diện chương trình ghi âm, chương trình sẽ hiện ra yêu cầu đặt tên file ghi âm và chọn thư mục lưu file. Tên file được đặt theo số báo danh đầy đủ của thí sinh. Giám thị hỗ trợ thí sinh chọn đúng thư mục D:/HSG2012 trên máy vi tính để lưu file; sau đó kích chuột vào nút “Save” để bắt đầu phần thi (gồm 3 phút chuẩn bị, 3 phút trình bày tranh hoặc ảnh và 1 phút trả lời 2 câu hỏi kèm theo).
c) Khi chương trình báo hết thời gian chuẩn bị, thí sinh bắt đầu ghi âm theo trình tự:
- Đọc số tranh hoặc ảnh bằng ngôn ngữ được thi (ví dụ: thí sinh thi tiếng Anh chọn được tranh thứ nhất thì đọc: My picture  is number 1. ) và bắt đầu trình bày suy nghĩ về tranh hoặc ảnh đã chọn;
- Trình bày xong suy nghĩ về tranh hoặc ảnh, thí sinh lần lượt đọc câu hỏi thứ nhất và trả lời, tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai và trả lời;
- Lưu ý: Thí sinh không giới thiệu về bản thân, trường lớp, số báo danh,… Những trường hợp file ghi âm có các thông tin này được xem là phạm quy và không được chấm phần thi nói.
d) Khi hết thời gian trình bày và trả lời (3 phút), hệ thống ngừng ghi âm, màn hình vi tính hiển thị bảng thông báo với tiêu đề “Record Completed”, thí sinh kích chuột trái vào nút OK để xác nhận hoàn thành phần trả lời.
e) Thí sinh ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi và rời khỏi phòng thi./.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, học sinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 

Chuyên môn

Elearning

Thời khóa biểu

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1143

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23683

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1641559

Kế hoạch công tác

Thành viên

Liên Kết

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Diễn đàn giáo dục Việt Nam

Thư viện giáo trình

Văn bản điều hành

 

 

Học lịch sử 

Trang nhất    Giới thiệu   Tổ chức     Đoàn thể    Chuyên Môn    E-Learning    download     Danh sách CBGVCNV    Album Ảnh

© Copyright Trường THCS Nguyễn Phú Hường. All right reserved
Xem bản: Desktop | Mobile