Trang nhất » Kế hoạch công tác » Tháng 8/2013

Kế hoạch công tác tháng 8/2013

Thứ ba - 10/09/2013 23:09
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN PHÚ HƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /KH-NPH Hòa Tiến, ngày 1  tháng 8 năm 2013
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 - 2013
 
 
 

I.  Nhiệm vụ trọng tâm
          1/ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.
2/ Tham gia học bồi dưỡng chính trị, pháp luật, chuyên môn .
          3/ Tổ chức kiểm tra lại, xét lên lớp.
          4/ Tổng hợp tuyển sinh, biên chế lớp năm học 2013-2014
          5/ Mua sắm cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, công tác PCBL năm 2013
          6/ Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014
          7/ Tham gia Đại hội TDTT huyện năm 2013.
          8/ Chuẩn bị cho lễ Khai giảng năm học mới 2013-2014
 
II. Lịch công tác
 
Thứ Ngày Nội dung công việc
Năm 1.               - Họp giao ban hiệu trưởng
- Tập huấn Phòng ngừa, giảm nhẹ,  rủi ro, thiên tai (Vinh-Trường)
Sáu 2.               - Tập huấn Phòng ngừa, giảm nhẹ,  rủi ro, thiên tai (Vinh-Trường)
- Sửa chữa bàn ghế học sinh và phòng học.
Bảy 3.               - Tập huấn Website tại ĐHSP Đà Nẵng (Vinh – Thịnh)
- Họp Hội đồng sư phạm.
- Sửa chữa bàn ghế học sinh và phòng học.
CN 4.                
Hai 5.               - GV học bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè (Tại HT UBND xã Hòa Châu)
- Kiểm tra lại, xét lên lớp các học sinh thi lại 6, 7, 8.
- Sơn vôi mặt ngoài dãy phòng học giữa.
Ba 6.               - GV học bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè (Tại HT UBND xã Hòa Châu)
7.               - GV học bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè (Tại HT UBND xã Hòa Châu)
Năm 8.               - Khảo sát HS lớp 6 học Tiếng Anh thí điểm  (Tôt NN và Toán , Văn)
Sáu 9.               - Họp Hội đồng xét lên lớp (BGH, GVCN và GVBM)
Bảy 10.          - Báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 6 về PGD (theo mẫu 2 Công văn 291/PGDĐT-THCS, ngày 17/7/2013. (Vinh)
CN 11.           
Hai 12.          - Họp tổ chuyên môn, phân công chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới
- Thư viện mở cửa cho GV mượn sách.
Ba 13.          - Họp tổ chuyên môn, phân công chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới
- Thư viện mở cửa cho GV mượn sách.
14.          - Họp tổ chuyên môn, phân công chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới
- Thư viện mở cửa cho GV mượn sách.
Năm 15.          - Tham gia Đại hội TDTT toàn huyện.
- GVCN gặp lớp và phổ biến các hoạt động đầu năm.
- Nộp báo cáo số lượng học sinh thi lại và xét lên lớp về PGD (theo mẫu 1 Công văn 291/PGDĐT-THCS, ngày 17/7/2013) (Cư)
Sáu 16.          - Dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học và THCS (theo KH triệu tập của Sở Giáo dục)
Bảy 17.          - Khảo sát chất lượng đầu năm cho học sinh lớp 6 môn Toán và Ngữ văn.
CN 18.           
Hai 19.          - Triển khai giảng dạy chương trình Tuần I.
- Nắm tình hình học sinh ra lớp đầu năm.
- Kiểm tra công tác kế hoạch PTGD, tuyển sinh, tổ chức bán trú, thu đầu năm ở các trường
Ba 20.          - Sở GD&ĐT tổ chức Truyền thông về “Nước sạch và XSMT tại Trường THCS Nguyễn Phú Hường
21.          - Dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 (Thành phần và địa điểm theo giấy mời)
Năm 22.          - Cấp THCS tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 – 8 giờ  (thành phần, địa điểm theo giấy mời)
Sáu 23.          - Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục huyện năm học 2012-2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 (Theo giấy mời)
- Phòng kiểm tra công tác kế hoạch PTGD, tuyển sinh, tổ chức bán trú, thu đầu năm ở các trường
- Nộp thống kê chất lượng bài kiểm tra chất lượng đầu năm và danh sách HS lớp 6 năm học 2013 – 2014 (theo mẫu 3 và mẫu 4 Công văn 291/PGDĐT-THCS, ngày 17/7/2013)
- Báo cáo số lượng học sinh bỏ học trong hè về PGD.
Bảy 24.          - Kiểm tra tình hình học sinh sau tuần thứ nhất.
CN 25.           
Hai 26.           
Ba 27.           
28.           
Năm 29.          Họp tổ công tác ( Sáng)
Sáu 30.          Họp giao ban hiệu trưởng (sáng).  Họp liên tịch ( chiều)
Bảy 31.          Họp GVCN
Hai 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh
Ba 03/9 Chuẩn bị lễ Khai giảng
04/9 Chuẩn bị lễ Khai giảng
Năm 5/9 Khai giảng năm học mới
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
 
 

© Copyright Trường THCS Nguyễn Phú Hường. All right reserved