Trang nhất » hoc tieng anh

1/ Animal count down

- Cách chơi: Lần lượt click vào các con vật theo thứ tự chữ cái A, B, C.... Có 1 phút để hoàn thành.
2/ Countries

- Cách chơi: kéo tên các nước vào đúng vị trí trên bản đồ.
3/ Time
- Luyện nghe về "Time"
4/ Weather
- Luyện nghe về "Weather", dự báo thời tiết ở các quốc gia.
5/ Dragon
- Luyện nghe về tìm đúng bức tranh miêu tả Dragon.
6/ How much is it? 
- Luyện nghe về giá tiền. (Money)
7/ Face - match
- Luyện nghe về tìm đúng khuôn mặt được miêu tả.
8/ Paint it! 
9/ Clean and green!

 
 
 

© Copyright Trường THCS Nguyễn Phú Hường. All right reserved